Integrasjon med eAccounting

Hyllevare integrasjoner som i dag tilbys av f.eks ConnectMyApps.com, Iizy.no med flere, er basert på at hvert salg overføres til regnskap som en faktura eller ordre kladd. Denne bokføres så manuelt i regnskapet på kundereskontro, som i praksis betyr dobbel reskontroføring (både i webshop og i regnskapet), som igjen betyr flere bilag og mer jobb rundt avstemming..

E.g. for å kunne avstemme denne (registrere betaling), er vi avhengige av betalers navn i oppgjørsrapport fra innløser og dette er ikke inkludert i dag.

Ofte har man har flere oppgjørsformer (innløseravtaler) i webshop, det er viktig at dette splittes ved overføring til regnskapet for avstemming av innbetalinger fra hver enkelt innløser. Gavekort og tilgodelapper må også hensyntas og føres i regnskapet som fordring (ikke salg).

Vår konklusjon er at en webshop bør ses på som en kasse i en butikk (POS), og daglig salgsrapport føres i regnskapet som dette, tilsvarende Z rapport. Altså ikke reskontroføre enkeltsalg på kunder i regnskapet, og kun føre salg på rett mva % og om det er vare eller tjeneste.

Dagens hyllevare integrasjoner støtter ikke dette. Vi jobber for å bedre dette for automatisk, daglig føring av salg og innløser oppgjør i regnskapet på “rett” måte.

Inntil en slik løsning er på plass, mottar vi ukentlig salgsrapport i PDF format fra kunder med webshop som vi manuelt fører. Vi mottar også oppgjørsrapporter i PDF format fra innløsere fortløpende, for fortløpende avstemming. Dette sendes til ditt selskaps Visma Scanner email adresse. Se også Innlevering av bilag.

Salgsrapport fra webshop

Salgsrapport for forrige uke fra webshop sendes til oss ukentlig, f.eks onsdag påfølgende uke.
Utvalg – all ordre sist uke (inkl. returer etc).
Eksport til CSV/Excel. Sikre at siste linje summerer tallene i alle kolonnene.
Splitt på varer, tjenester, 25%, 15%, 12% or 0% MVA.
Splitt på betalingsmåte (e.g. Klarna, Vipps, Paypal, Stripe, Evalon, Bambora, etc)
Lagre som PDF. Gi filen navn “Salgsrapport uke XX, 2020.PDF”, og send til ditt selskaps Visma Scanner app email adresse, se Innlevering av bilag.
OBS! Det er viktig at alle ordrene/salgene inkluderes i rapporten; Fortløpende nummerering er måten vi sjekker fullstendighet på.
Kredittsalg (kunde mottar faktura for betaling via bank) gjøres ved å produsere salgsfaktura i eAccounting. Det er viktig at dette salget da ikke “dobbeltregistreres” i webshop også (reduser beholdning i webshop manuelt).

Betalingsformidling (innløser)
Vi har ingen direkte samarbeide med innløsere.

Oppgjørsrapport fra innløser sendes fortløpende som PDF til ditt selskaps email adresse i eAccounting Scanner app (@vismadoc.net).

Se https://no.mobiletransaction.org for mer informasjon om innløsere. E.g. Bambora Checkout støtter Vipps for webshop og Masterpass. Bambora Checkout fungerer med WooCommerce, Prestashop og Magento, og kan integreres med flere.