Hvordan salg via Vipps registreres

Vipps er ikke integrert med eAccounting på annen måte enn at man på faktura kan påføre Vipps.

Ved innbetaling vil beløpene ikke matche da Vipps trekker admin avgift ved utbetaling.

Omsetning på Vipps som ikke er fakturert med Vipps, eller er registrert i et kassasystem, skal registreres som en utgående faktura til Vipps.

Salg og aktivitet skal registreres fortløpende, det er derfor viktig at Vipps registreres når rapport for oppgjør mottas.

På faktura benyttes artikler som er linket mot disse til riktig konto. Ved innbetaling vil denne matches og gjøres opp. Faktura sendes selvfølgelig ikke fysisk til Vipps.

Når man registrerer salget så velger man salg med riktig MVA kode, deretter tar man gebyret til Vipps, velger -1 på artikkel og registrerer beløpet. På artikkel Gebyr har man satt den opp mot konto for kort og bank gebyr. 

En praktisk gjennomgang av hvordan det skal føres får du her.