Skjema for refusjon av privat utlegg

Dette skjemaet benyttes for utlegg for firma, betalt med private midler. Innlevert skjema legges av oss inn i Visma eAccounting som leverandørfaktura og refusjon skjer på denne måten.

PS! Ved bruk av firmakort bortfaller disse spesielle kravene pga nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig med skjema, kun innsending av kvittering for kjøp via Visma Skanner app / Visma Skanner app e-post adresse.

Forskrift for bokføring §5.1.1 regulerer hva kjøpsdokumentasjon skal inneholde.
Ved private utlegg er det spesielle krav som gjelder, bl a skal det påføres formål som f.eks kunde/kundebesøk, hva kjøpet gjelder, samt datert oppstilling av formål som signeres. Det er manglende plass til dette på en typisk kvittering, og erfaringsmessig blir det vanskelig for regnskapsfører å lese hva som er skrevet pga dette.

Data som legges inn sendes direkte til Visma eAccounting (såfremt rett epost adresse er lagt inn i skjema), og lagres ikke andre steder.

Skjema for refusjon av privat utlegg

  Utlegg (konto)*

  Type utlegg (kontogruppe)

  Sum i NOK

  Kommentar

  Max tre utlegg per utleggsskjema, alle relatert til samme sak/event.

  Kommentar

  Navn (innsender) *

  Bankkontonummer *


  Bankkonto utlegg ønskes refundert til

  Epost adresse (innsender) *


  E-post adresse til innsender av refusjonsskjema. Kopi av skjema sendes til denne e-post adressen.

  Visma Skanner e-post adresse *


  E-post adressen for selskapet. Denne finner du i Visma Skanner app (eller får fra din leder).