Tolldeklarasjon

Tolldeklarasjonsoversikt lister import, eksport og rettinger for forrige måned, og legges ut i Altinn den første i hver måned.

Du mottar beskjed fra Altinn når denne er klar, såfremt du har satt opp epost/sms notifikasjon i Altinn. Dersom ikke, logger du inn i Altinn og setter dette opp i din profil.

Tolldeklarasjonsoversikt leveres til Local Accounting.

Prosedyre for innlevering:

 • Hent tolldeklarasjonsoversikt i PDF fra Altinn
 • Slå sammen alle tolldeklarasjoner (kan også kalles innførselsdeklarasjon/linjedeklarasjon) fra forrige måned til en PDF fil, i samme rekkefølge som deklarasjonsoversikten. Om du mangler deklarasjon får du dette ved å kontakte speditør/deklarant. Se også Slå sammen filer.
 • Send PDF filen til Visma Scanner App epost adresse (xxxxxxx@vismadoc.net – se Innlevering av bilag om du ikke har denne)
 • Local Accounting bokfører denne etter Skatteetaten’s prinsipper, blant annet forklart i denne presentasjonen.

* Kombinere flere PDF filer til en, kan enkelt gjøres med Mac Preview eller f eks PDFMerge for Windows PC, eller bruk en online løsning.

  Local Accounting kan håndtere oppbevaring av tolldeklarasjoner du sender oss fortløpende, samt hente deklarasjonsoversikten fra Altinn, og føre dette. Dette er en jobb som er fakturerbar til vanlig timesats (se Prisliste), og minimum 1 time faktureres.

  • Kunde sender deklarasjoner fortløpende til Visma Scanner App epost adresse
  • Local Accounting bokfører og avstemmer
  • Dersom vi må etterspørre deklarasjon(er) er dette fakturerbart (minimum 15 minutter)