Visma eAccounting

Som kunde har du tilgang til eAccounting, og benytter systemet for egen oversikt, godkjenning av leverandørfakturaer og sende salgsfaktura.

Enkelt kunder har ikke tilgang (pga eldre avtale), og her er forskjell mellom tilgang og ikke tilgang:

Med:

 • Du kan velge å godkjenne og kontere fakturaer i eAccounting.
 • Mottak av EHF (elektronisk faktura)
 • Sende elektronisk faktura til kunder
 • Fortløpende oversikt over regnskapet
 • Tilgang til over 20 standard rapporter

Uten:

 • Vi godkjenner faktura for deg og du godkjenner i nettbanken
 • Fortsatt tilgang til å sende inn bilag via Visma Scanner App.
 • Kan ikke opprette salgsfakturaer gjennom eAccounting.
 • Ikke tilgang til rapporter
 • Du mottar faktura som PDF og sender fortløpende til oss for bokføring

Visma Økonomioversikt

Visma Økonomioversikt gir deg grafisk fremstilling av resultat, cashflow m.m.

Local Accounting benytter Økonomioversikt for å dele filer med deg, som f eks:

  • Oppdragsavtale og andre kontraktuelle forhold
  • Opplysningsskjema for forretningsfører
  • Bekreftelse på innbetalt aksjekapital
  • Etablering Aksjeselskap
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Økonomisk Rådgivning Standard/Avansert rapporter

Systemet leveres som gratisversjon og oppdateres enkelt av deg.

Videooversikt: startsiden , rapporter – betal-versjon: budsjett, dokumenter.

Økonomisk rådgivning

Vi tilbyr økonomisk analyse av ditt regnskap, og verktøy som er enkle i bruk og gir deg god innsikt og oversikt over ditt selskaps økonomi.

Tjenesten tilbys som pakker som gir deg mer bakgrunn i tallene, slik at du kan ta faktabaserte avgjørelser.

Local Accounting Økonomisk Rådgivning Standard – Kr 2 000,- per år. Inkludert i pakken:

 • Visma eAccounting Økonomioversikt Starter
 • Månedlig oppdatering av Økonomioversikt
 • Kvartalsvis gjennomgang av kontroller, rapport i kortfattet e-post med forslag til endringer

Local Accounting Økonomisk Rådgivning Avansert – kr 4 000,- per år. Inkludert i pakken:

 • Visma Økonomioversikt Standard
 • Månedlig oppdatering av tall i Økonomioversikt
 • Forslag til budsjett basert på fjorårets tall, alternativt hittil i år (tilpasses som nødvendig av Kunde)
 • Kvartalsvis gjennomgang av kontroller, rapport i kortfattet e-post over forslag til endringer

Tjenesten inkluderer ikke dyptgående skattespørsmål, investeringsråd o.l.

Revisortilgang

 

For revisor benyttes ofte Økonomioversikt (se over).

Alternativt kan revisortilgang til eAccounting bestilles direkte hos Visma her. Denne tjenesten gir gratis, tidsbegrenset lesetilgang for revisor.