Skjemaer og Maler

Vi søker å unngå papirer og lager fortløpende web skjemaer for å nå dette målet.

I noen tilfeller tilbyr vi dokumentmal i stedet.

Under listes skjemaene og malene som er aktuelle for deg som kunde.

 

Skjemaer

Lønnstjenester: ansattkort og Lønnsgrunnlag

Reiseregning

Refusjon av utlegg

Maler

Sending av filer fra leverandør etc. til Local Accounting.

I samråd med din kontaktperson hos Local Accounting kan dette skjemaet benyttes av dine leverandører / samarbeidspartnere for å sende store filer på en sikker måte.

Sameie

Sameie – Rapportering eiere i sameiet.xlsx – Denne malen benyttes for første gang registrering av seksjoner og eiere

Leiekontrakt hjemmekontor

Leiekontrakt hjemmekontor.docx – Mal for kontrakt mellom utleier (f.eks. ansatt) og leietaker (f.eks. arbeidsgiver/aksjeselskap) om leie av hjemmekontor.

Utgifter til reise i forbindelse med kurs, møter, seminar, konferanser

Utgifter til reise i forbindelse med kurs moter seminar konferanser.pdf – Sticos’ vurdering av hvilke utgifter som er fradragsberettiget.