Oppstartsinfo lønn

Før vi kan kjøre første lønnskjøring, trenger vi informasjon og rutiner rundt lønn for din bedrift.

Vi trenger å få inn all nødvendig informasjon senest 10 dager før første lønnskjøring.

Dekker bedriften mobiltelefon/internett for ansatte?

Feriepengesats

* Data du legger inn her vil kun benyttes for å legge deg inn i lønnssystemet, alle opplysninger er kryptert og slettes etter registrering.