Flere Kassesystemer (POS – Point of Sale) er ikke integrert med eAccounting.

For å registrere omsetning som er registrert i et kassasystem kan dette gjøres som en utgående faktura til BankAxept.

Vi har laget en eksempel video som som kommer snart. Oppsettet vil trolig være annerledes for din bedrift.

Detaljert beskrivelse

Visa, Mastercard og Amex, Vipps om det er integrert tas på samme tid via balanse konto.

Salg og aktivitet skal registreres fortløpende, det er derfor viktig at alle inntekter registreres daglig når en Z rapport er generert.

På faktura benyttes artikler som er linket mot riktig salgs eller balansekonto. Ved innbetaling vil denne matches og gjøres opp. Faktura sendes selvfølgelig ikke fysisk til BankAxept.

Når man registrerer salget så velger man salg med riktig MVA kode, dette fremgår av Z Rapport.

Nedenfor er det et eksempel fra artikler og på faktura, denne velger man skriv ut PDF, og så lar man vær å skrive den ut.

Lag faktura og velg salg og hva som er på Visa og masterCard. Dette er med negativt antall. Faktura skal være det som er registrert på Bank Axept.