Som arbeidsgiver er du pålagt av Skatteetaten å sende sammenstilling til inntektsmottaker (rapport A08 – tidligere kjent som Lønns- og trekkoppgave) innen 01.02. påfølgende år.

Dette gjelder alle som har vært ansatt og/eller mottatt feriepenger ila fjoråret.

Tidligere ble disse typisk sendt per e-post til daglig leder som distribuerte til ansatte.

Med effektuering av GDPR i 2018, er det ansett uforsvarlig å sende slik informasjon per e-post (på lik linje med lønnsslipp).

Vi har laget en kortfattet beskrivelse av hvordan man nå kan hente denne informasjonen selv (under).

Beskrivelse for ansatte

 

  • Samlet inntekt finner hver enkelt ansatt på siste lønnsslipp for 2019.
  • Dersom ansatte har flere arbeidsgivere, eller andre enn Local Accounting har kjørt lønn og levert A-melding ila 2019, kan den ansatte logge inn på Skatteetaten eller Altinn og hente ut sin egen oversikt.
  • Hver enkelt ansatt kan kontakte Skatteetaten ved problemer.

PS! Dette er ikke noe man gjøre, og alle ytelser som er innrapportert kommer automatisk på selvangivelsen.

Dette er til eget bruk og skal ikke sendes videre (til oss eller andre).