Vi benytter banken din som utgangspunkt for bokføring og avstemming.

Når banken er integrert (se Bankintegrasjon), gir dette oss mulighet til å fortløpende bokføre alle bankhendelser, slik at ditt regnskap er fortløpende oppdatert og din bank er avstemt.

Bankhendelser som ligger som “ikke avstemte hendelser” er ofte fordi vi mangler bilag.

I eAccounting kan du enkelt selv se hva vi mangler av bilag fra deg; Gå inn på Kasse og Bank i eAccounting og velg “Ikke avstemte hendelser”.

Så kan du velge periode (måned), eller fra-til dato.

Bruk denne listen aktivt og send fortløpende inn bilag til din xxxxx@vismadoc.net adresse, slik at vi kan gjøre jobben vår og levere oppdatert regnskap til deg.

Hva er min xxxxx@vismadoc.net adresse? Les mer her Innlevering av bilag.