Ansattkort

Innmelding lønn Local Accounting

Dette skjemaet benyttes ved innmeldelse til lønnskjøring av Local Accounting på vegne av din arbeidsgiver.

OBS. Fylles ut av ansatt.

Er dette din hovedarbeidsgiver?

* Data du legger inn her vil kun benyttes for å legge deg inn i lønnssystemet, alle opplysninger er kryptert og slettes etter registrering.