Skybasert Lønnssystem

Visma Payroll Klient

Med Visma.net Payroll får ansatte tilgang til effektive HR-verktøy og bedriften får et skybasert lønnsysstem som gir full oversikt på alt som har med lønn å gjøre. For selskap som har vært i drift en stund; Ta kontakt.

Alltid oppdatert 

Automatiske oppdateringer. Nyeste lover og regler vil alltid ligge til grunn i lønnssystemet.

Lett tilgjengelig

Registrering og godkjenning fra alle mobile plattformer, for ansatte i alle ledd.

Støttespillere på lønn

Norges ledende fagmiljø innen lønn er tilgjengelig når du trenger det.

Det nettbaserte lønnssystemet forenkler og gir en fleksibilitet i hverdagen

Dette gjelder for alle i bedriften, de som jobber med lønnsutbetalinger, ansatte som skal registrere variabler og ledere som godkjenner og vil ha oversikt. Oppgavene rundt timeføring, fravær og utlegg registreres og følges opp fra den enhet som passer, som mobil, ipad eller PC/Mac.

Lønnssystemet skaleres enkelt fra små bedrifter med få ansatte til store bedrifter med mange ansatte.

Velg den pakken som passer for deg:

Et moderne lønns- og personalsystem som forenkler og automatiserer hverdagen til ledere og ansatte. NB. Payroll Start

Priseksempel 5 ansatte

5 ansatte med Visma.net Payroll Lønn Start: 

Priseksempel 5 ansatte

5 ansatte med Visma.net Payroll Lønn Pluss: 

Pris per ansatt: Kr 67,-

Totalt: Kr 335,- per måned

Lønnshonorar: Kr 400,- per mnd

Payroll Klient Lisense: kr 3920,- per år

Oppstart kommer i tillegg.

Priseksempel 5 ansatte

5 ansatte med Visma.net Payroll Lønn Pluss: 

Pris per ansatt: Kr 99,-

Totalt: Kr 495,- per måned

Lønnshonorar: Kr 400,- per mnd

Payroll Klient Lisense: kr 3920,- per år

Oppstart kommer i tillegg.

For lønnsansvarlig

 • Færre manuelle registreringer
 • Automatisk genering av a-melding
 • Varsel om henting av skattekort
 • Alltid oppdatert på lover og regler
 • Effektiv håndtering av ferie, fravær, utlegg, reiser og timer

For ansatte

 • Enkel registrering av ferie, fravær, reiser, utlegg og timer
 • Full oversikt på når variabler er godkjent
 • Lønnslipp lett tilgjengelig på mobil
 • Enkel håndtering og oversikt over avholdt ferie 

For lederne

 • Enkel godkjenning via app eller web
 • Sikker og effektiv håndtering av lønnsrelaterte oppgaver i hele selskapet
 • Lett å få oversikt
 • Forutsigbare kostnader

Sikre skytjenester

Svært mye ressurser blir lagt ned i å levere en sikker skytjeneste og som utvikler av lønnssystemet er Visma helt transperante på hvordan de jobber med sikkerhet. Visma Payroll inneholder personopplysninger og forholdet mellom behandlingsansvarlig virksomhet og databehandleren reguleres alltid i en databehandleravtale. Både Visma og Lokalt Regnskap jobber opp mot de kravene GDPR stiller. Sikkerhetsrutinene ivaretar kravene fra Finansdepartementet, samt etterleve ISO-standarder og EU-direktiv. Forklaringer på dette fremkommer i Visma trust Center.

Enkelt å koble til tilleggsløsninger med åpent API

Visma.net Payroll er allerede sømløst integrert mot økonomisystemet Visma.net ERP, samt det offentlige (Altinn) og bank. Med et åpent API er det også enkelt å integrere med andre økonomisystemer og tredjepartsløsninger. Tilpasses det som er best for en effektiv hverdag for alle i bedriften din.

Support på system og lønnsrelaterte spørsmål

Lokalt Regnskap leverer skybaserte løsninger, tjenester og kunnskap knyttet til automatisering og administrasjon av virksomhetsprosesser. Vårt mål er at våre kunder får en mer effektiv hverdag. I et samarbeid med Lokalt Regnskap kan du være trygg på at du alltid får tett oppfølging av faglig oppdaterte og løsningsorienterte medarbeidere. Vi har høy kompetanse på Visma.net Payroll og kan tilby eksperthjelpen du trenger, både på systemet og lønnsrelaterte spørsmål.

Et lønnsprogram som mange i bedriften har glede av å bruke

Visma.net Payroll automatiserer og forenkler hverdagen til bedrifter i alle bransjer og mange parter i bedriften, som ansatte, ledere og de i administrasjonen. Her er noen fordeler som er verdt å trekke frem.

Hjelp til lønnsoppgavene i Visma.net Payroll?

Gjennom Lokalt Regnskap har du muligheten til å slå to fluer i en smekk ved å ha tilgang til systemet slik at ansatte og leder får registrert og får oversikt over for eksempel reiseregninger, utlegg, fravær og timer. Lokalt Regnskap sine lønnskonsulenter kan ta seg av selve lønnshåndteringer og klargjøre for utbetaling av lønn og rapportering til myndighetene.

Bli kjent med Visma.net Payroll

Lokalt Regnskap er sertifisert Visma.net partner og sørger for at systemet blir implementert og satt opp i henhold til dine behov. Slik brukes lønnssystemet:

1. Registrering fra ansatte

Ansatte fører timer og fravær, søker om ferie og registrer utlegg og reiseregninger – på mobil eller PC/Mac

2. Registrering i lønnssytemet

Det registrerte kommer inn i lønnssystemet. Riktig dato, valuta og beløp blir tolket og timene og ferieønsker blir registrert.

3. Godkjenning av leder

Lederen godkjenner det som de ansatte har sendt inn. Lønnen blir prosessert og utbetalt. Den ansatte mottar lønnslipp elektronisk.

Klar for ny hverdag?

LA OSS FÅ DET TIL SAMMEN!